Toplantı Programı ve Bildiri Özleri

23 Aralık 2020
Çarşamba

Elazığ-Sivrice Depremi Oturumu

Saat Bildiri Başlığı
14:00 Açılış
14:05 Doğu Anadolu Fayı: Geometri – Segmentasyon Açısından Genel bir Bakış ve 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Depremi Sonrasında Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Tamer Duman, Ömer Emre, Fuat Şaroğlu
14:20 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depremi (Mw=6.5-6.8) Saha Gözlemleri ve Değerlendirme, Doğu Anadolu Fay Zonu, Türkiye
Akın Kürçer, Hasan Elmacı, Nail Yıldırım, Selim Özalp, Hilal Domaç Yalçın, Önder Kayadibi
14:35 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depremi (Mw=6.5) Üzerine Sismotektonik Bir Değerlendirme, Doğu Anadolu Fay Zonu, Türkiye
Hilal Domaç Yalçın, Akın Kürçer, Hasan Elmacı, Selim Özalp
14:50 24 Ocak 2020 Sivrice-Elazığ Depremi ve Artçı Dağılımı
Selda Altuncu Poyraz, Doğan Kalafat, Tuğçe Ergün, Yavuz Güneş, Remzi Polat, Suat Çetin, Muzaffer Gül, Doğan Aksarı, Filiz Özdemir, Mehmet Kara, Kıvanç Kekovalı, Zafer Öğütçü, Seda Işık, Uğur Teoman, Pınar Deniz, M.Didem Cambaz, Fatih Turhan, Öcal Necmioğlu, M. Feyza Akkoyunlu, Ayşegül Köseoğlu
15:05 Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerinde Elazığ (Sivrice) Deprem Alanı’nın Tektonik Jeomorfolojisi
Mehmet Ali Özdemir
15:20 Doğu Anadolu Fayı, Hazar Gölü Segmenti’nin Morfotektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Batimetrik Ölçümler ile İncelenmesi
Gülsen Uçarkuş, Kadir Eriş, Erdem Kırkan, Cengiz Zabcı, Asen Sabuncu, Nurettin Yakupoğlu, Mehmet Köküm, Ahmet Şaşmaz, Ziyadin Çakır
15:35 04 Ağustos 2020 Mw 5.6 Malatya Pütürge Depremi [Yıldırım Sunu]
Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır
15:40 Açık Tartışma
16:10 Oturum Sonu

24 Aralık 2020
Perşembe

Ege Denizi (Sisam Adası-Kuşadası Körfezi) Depremi Oturumu

Saat Bildiri Başlığı
13:30 Açılış
13:35 The recent earthquake, palaeoseismic events and tectonics of Samos Island
Stathis Stiros
13:50 Batı Anadolu’daki aktif faylar çerçevesinde 30 Ekim 2020 Samos depreminin (Mw 6.8) tektonik değerlendirmesi
Erhan Altunel, Ali Pınar
14:05 Kuşadası Körfezi ve Çevresinin Denizaltı Aktif Tektoniği ve Sisam Fayı İle İlişkisi
Savaş Gürçay, Günay Çifci
14:20 30 Ekim 2020 Ege Denizi (Sisam-İzmir) Depremi ve Artçı Deprem Dağılımı
Yavuz Güneş,Kıvanç Kekovalı, Uğur Teoman, Selda A. Poyraz, Suat Çetin, Remzi Polat, Doğan Aksarı, Filiz Özdemir, Muzaffer Gül, Didem Cambaz, Tuğçe Ergün, Seda Işık, Ayşegül Köseoğlu, M. Feyza Akkoyunlu, Mehmet Kara, Zafer Öğütçü, Öcal Necmioğlu, Doğan Kalafat
14:35 30 Ekim 2020 İzmir-Sisam Depremi Sonrası Artçı Deprem Gözlemleri
Mehmet Ergin, Adil Tarancıoğlu, Ahmet Ökeler, Ekrem Zor, Mustafa Cengiz Tapırdamaz, Cem Açıkgöz, Aylin Karaaslan, Ahmet Yörük
14:50 30 Ekim 2020 Ege Denizi (Sisam – İzmir) Depremi (Mw: 6.9) Tsunamisinin Saha Gözlemleri ve Sayısal Parametreleri
Ökmen Sümer, Mahmut Göktuğ Drahor, Atilla Ongar, Semih Eski, Mustafa Sadık Yağlıdere, Caner Öztürk, Buğra Oğuz Kaya, Levent Özdoğan, Meriç Aziz Berge
15:05 30 Ekim 2020 Ege Denizi (Sisam – İzmir) Depremi Sonrasında Bayraklı Bölgesinde Ortaya Çıkan Bina Hasarlarının Zemin Davranışı İle Olan İlişkisinin İncelenmesi
Mahmut Göktuğ Drahor, Ökmen Sümer, Caner Öztürk, Sungur Kedek, Mustafa Sadık Yağlıdere, Buğra Oğuz Kaya, Atilla Ongar, Semih Eski, Levent Özdoğan, Meriç Aziz Berge
15:20 Bornova Ovası Alüvyal Jeomorfolojisinin 30 Ekim 2020 Depreminde Oluşan Yıkıma Etkisi
Ertuğ Öner, Aylin Karadaş
15:35 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminin Etkilediği İzmir-Bornova Ovası'nın Zemin Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Değerlendirilmesi
Eren Pamuk
15:50 Afet Öncesi, Sırası ve Sonrasında Gerçek Zamanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Kent Yönetimi Bilgi Sistemleri: İzmir Örneği
Hilal Domaç Yalçın, Mahyat Shapaour Therayn, Can Dağdelen, Akın Kürçer, Yavuz Güneş
16:05 30 Ekim 2020 Sisam Adası Depremi Yırtılma Modeli
Onur Tan, Vassilios Karakostas, Eleftheria Papadimitriou
16:20 InSAR ve Hızlı Deprem Çözümleri: 30 Ekim 2020 Sisam Adası-Kuşadası Körfezi Depremi Örneği
Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır
16:35 2020 Mw 6.9 Sisam (Samos) Depremi Fay Geometrisi ve Kayma Dağılımının Jeofizik ve Jeodezik Veriler ile İncelenmesi
Figen Eskiköy, Seda Özarpacı, Alpay Özdemir, M. Hilmi Erkoç, Efe Ayruk, İlay Farımaz, Ali Özgün Konca, Uğur Doğan, Semih Ergintav
16:50 Açık Tartışma
17:20 Oturum Sonu

Toplantı Detayları

Toplantıya Katılım


Toplantıya Katılım

300 kişilik katılımcı kontenjanımız Çarşamba 16:38'de dolmuştur.

Bildiriyi sunacak araştırmacıların kayıt olmasına gerek yoktur.
Perşembe günü için ayrı kayıt yaptırmaya gerek yoktur.


Zoom Bağlantı Bilgileri

Oturum bağlantı bilgileri program ilanını takiben kayıt olanlara eposta ile iletilmiştir.
Kayıt olduğunuz halde bağlantı detayları ulaşmadı ise ituatag at itu edu tr adresine eposta ile ulaşabilirsiniz.

Youtube

300 kişilik Zoom kontenjanımız dolduğu için toplantı Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanmıştır. İlk günkü yayınımıza ev sahipliği yapan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Kulübü mensubu öğrenci arkadaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.
İkinci gün bir katılımcımızın talebi üzerine yayına ara verilip tekrar başlanmıştır.
Oturumlardaki sunumlar yayınlanmamış bilgiler içerdiğinden daha sonra izlenemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Toplantı Konuları

Toplantı 23-24 Aralık tarihlerinde 2 ayrı oturum olarak düzenlenecektir.

ATAG Bilim Kurulu'nun kararı gereği bu özel oturumlar sadece :

  • Elazığ ve çevre illerimizi etkileyen 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Elazığ Sivrice
  • İzmir ilimizi etkileyen 30 Ekim 2020 Mw 6.9 Ege Denizi:Kuşadası Körfezi-Sisam Adası
depremlerine yönelik olacaktır.

Önemli Tarihler

  • Son Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Aralık 2020, Salı 23:59 (TSİ)
  • Program İlanı: 18 Aralık 2020, Cuma 21 Aralık 2020, Pazartesi
  • Birinci Oturum: 23 Aralık 2020, Çarşamba
  • İkinci Oturum: 24 Aralık 2020, Perşembe

Sıkça Sorulan Sorular

Toplantıyı kim düzenliyor?

Toplantı İTÜ, YTÜ ve BÜ'deki doktora yapan genç ATAG üyelerinin girişimi ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

    Düzenleme Kurulu:
  • Alpay Özdemir (YTÜ)
  • Seda Özarpacı (YTÜ)
Toplantı hangi saatler arası olacak?

Toplantı, anketimizde üyelerimizin çoğunluğunun tercih ettiği mesai saatleri içinde olacak şekilde yapılacaktır.

Sisam Adası depremine dair çalışmalarımızın henüz başındayız, sunabilir miyiz?

Bir deprem olduktan sonra maalesef diri fay çalışanlar olarak bir görüş alışverişi ve ön bulgu paylaşımı yapamıyoruz, bir araya ancak aylar sonra gelinebiliyor. Bu toplantıyı bu sorunu çözmek amacıyla düzenlemekteyiz.
Sisam Adası oturumunda amacımız tamamen eski çalışmaların tekrar hatırlatılması, ön bulguların paylaşımı, tartışılması ve görüş alışverişidir, bildirinizi bekliyoruz. İsterseniz 10 yerine 5 dakikalık bir sunum süresi talep edebilirsiniz.

Bildiri özleri kitabı yayınlanacak mı?

Evet, sayısal bir bildiri özleri kitabı yayınlanacaktır.

Bildiriler hakem kontrolünden geçecek mi?

Tüm ATAG toplantıları gibi bildiri özleri hakem kontrolünden geçecektir. Bu yıl ilk defa hakemler yazar isimlerini de görmeden (blind-review) değerlendirme yapacaklardır.

Bildiri özü uzunluğu ne olmalı?

Bir limit bulunmamaktadır: ama iki oturum için de 150 kelimenin altına düşülmemesini rica ederiz.

Bu iki deprem dışındaki bir konuda bildiri gönderemez miyiz?

ATAG Bilim Kurulu şimdilik M>6 büyüklüğündeki bu 2 büyük depreme odaklanılmasının doğru olacağı kanaatindedir. Bununla birlikte bu toplantıyı takiben diğer depremlerin de ele alınabilmesi için bir formül arayışı sürmektedir: toplantıda bu konu da gündeme gelecektir. Lütfen ATAG eposta listesini takip ediniz.

Sunum Süreleri

Sunumlar 5 ve 10 dakika olmak üzere 2 formatta yapılabilir: tercih bildiri sahibinin olacaktır. Her sunumdan sonra 5 dakika tartışma süresi ayrılması planlanmaktadır.

Sunumlar kaydedilecek mi?

Çalışmaların çoğu yayınlanmamış olduğu için şu an kayıt planlanmamaktadır.

Zoom kontenjanı doldu mu? Dolarsa ne olacak?

İzleyici kayıt formumuz kaydınızı aldı ise kontenjanımız henüz dolmamış demektir. 300 kişiye ulaşırsak (mümkün olursa) Youtube üzerinden canlı yayın yapmaya ve oradan gelen soruları toplantıya yansıtmaya gayret edeceğiz.

24. ATAG Çalıştayı?

Yıllık normal çalıştayımız bu büyük salgın afeti nedeniyle 2021 yılına ertelenmiş olup daha önce kararlaştırıldığı üzere Prof Dr Uğur Doğan ve arkadaşlarınca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (dileriz ki eski yıllardaki gibi yüzyüze) düzenlenecektir.

Toplantı anketi sonuçları?

50 üyemizin katıldığı ve 18 bilim insanımızın muhtemel bildiri başlıklarını gönderip niyet belirttiği anketimizin sonuçlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kendilerine ATAG'a yön verdikleri için teşekkürü borç biliyoruz.

Başka bir sorum var!

ituatag at itu edu tr adresine sorularınızı bekliyoruz.