08 Mart 2010 Elazığ Depremi

11 Mart 2010 • Kategori: Depremler, Haberler/Duyurular

08 Mart 2010 Elazığ Depremi ATAG üyesi birçok yer bilimci tarafından çalışılmaya başlandı. Amaç depremin yerini ve onu oluşturan yer altındaki fayın kaynak parametrelerini tam tespit edebilmek, yüzey kırığı oluşturup oluşturmadığını öğrenmek, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde mi yoksa tali faylarda mı olduğunu anlamak, kırılmamış komşu faylar varsa bu faylar üzerinde ne kadar gerilim artışına neden olduğunu hesap etmek olarak özetlenebilir.

İşte depremle ilgili ATAG üyelerince gerçekleştirilen çalışmalara dair bazı web bağlantıları:

TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü: DEPAR projesi kapsamında büyük önem taşıyan artçı şok aktivitesini kayıt amacıyla bölgeye ekip gönderen enstitü çalışma sonuçlarını günlük olarak paylaşmakta. ATAG üyesi Cengiz Tapırdamaz arazideki ekibin başında.

MTA Genel Müdürlüğü: Kurum yüzey kırığı olup olmadığını tespit için 3 kişilik bir ekibi deprem bölgesine göndermiş durumda.

ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi; Grup, deprem sonrası ana ve artçı şokların çözümlemesini içeren bir ön rapor yayınlamıştır.

Not: 8 Mart 2010 Elazığ depremi ile ilgili çalışmaları olan başka gruplar varsa bunları ituatag@itu.edu.tr e-posta adresine iletmeleri durumunda bu sayfada ilan edilecektir.

Etiket: ,