ATAG1

08-09 Aralık 1997
İstanbul Teknik Üniversitesi

ATAG1: Katılımcı Listesi

22 Nisan 2008

1997 yılında düzenlenen ilk ATAG Çalıştayı katılımcı listesi


ATAG1: Sunum/Poster Özleri

22 Nisan 2008

Bildiri özleri


ATAG1: Toplantı Programı

22 Nisan 2008

Çalıştay programı