ATAG22: Çalıştay Programı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nce düzenlenen 22. ATAG Çalıştayı programı


Daha fazla detay

ATAG@Twitter

20 Mart 2019 Acıpayam-Denizli Mw 5.7

Ön bulgular


Örneklerle GMT Eğitimi

18 Mart 2019 Pazartesi İÜ Avcılar Kampüsü’nde


ATAG22: Bildiri Özleri

ATAG22 Bildiri Özleri Kitabı


[ESC 2018] – Oturum Duyurusu

We are pleased to invite you to submit an abstract to our ESC2018 session; S06 “Recent Strong Earthquakes in the Aegean Sea and Implications for Regional Tectonics.”


[EGU 2018] – WEGENER Oturumu

Değerli ATAG Üyeleri, EGU 2017 kapsamında düzenlenen ve Jeodinamik gözlem ve modellemeleri içeren çalışmaların yer alacağı oturum duyurusu aşağıdaki şekildedir.


ATAG22 Çanakkale’de

Çalıştay 01-03 Kasım 2018’de 18 Mart Üniversitesi’nde.