ATAG 23 – İstanbul Teknik Üniversitesi

23rd ATAG meeting will be hosted by İstanbul Technical University between October 15 and 18, 2019.


Daha fazla detay

ATAG@Twitter

08 Ağustos 2019 Bozkurt-Denizli Mw 6.0

Ön Bulgular


20 Mart 2019 Acıpayam-Denizli Mw 5.7

Ön bulgular


Örneklerle GMT Eğitimi

18 Mart 2019 Pazartesi İÜ Avcılar Kampüsü’nde


ATAG22: Bildiri Özleri

ATAG22 Bildiri Özleri Kitabı


[ESC 2018] – Oturum Duyurusu

We are pleased to invite you to submit an abstract to our ESC2018 session; S06 “Recent Strong Earthquakes in the Aegean Sea and Implications for Regional Tectonics.”


[EGU 2018] – WEGENER Oturumu

Değerli ATAG Üyeleri, EGU 2017 kapsamında düzenlenen ve Jeodinamik gözlem ve modellemeleri içeren çalışmaların yer alacağı oturum duyurusu aşağıdaki şekildedir.