ATAG12: Değerlendirme Raporu

19 Aralık 2008 • Kategori: Haberler/Duyurular, ATAG12

AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ONİKİNCİ ÇALIŞTAYI (ATAG-12)
DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme Raporunu PDF olarak da görüntüleyebilirsiniz

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 1997 yılında, müteveffa hocamız Prof. Dr. A. Aykut BARKA’nın öncülüğünde aktif tektonikle uğraşan bir grup araştırıcı tarafından oluşturulmuş, gönüllülük esasına dayanan bir insiyatif grubudur. ATAG’ın amacı ülkemizde aktif tektonik ve deprem konusunda çok disiplinli bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve ulusal düzeyde bilgi birikiminin arttırılması için araştırıcılar ile kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve bilgi iletişimini geliştirmek, genç araştırmacıları teşvik etmek ve yönlendirmek, bu amaçla bilimsel toplantı ve çalıştaylar düzenlemektir.

Bu amaç doğrultusunda, Onikinci Çalıştay 13-14 Kasım 2008 tarihleri arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ev sahipliğinde Akçakoca (Düzce) Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde düzenlenmiştir.

Çalıştayda hakem değerlendirmesinden geçen 28 sözlü ve 8 poster sunum yer almıştır. Çalıştaya ülkemizin değişik üniversite, kurum ve kuruluşlarından 80 dolayında katılım olmuştur.

Çalıştayda sözlü sunumlara verilen 20 dakikalık sürenin yeterli olduğu, ancak tartışma bölümünün 5 dakikadan daha uzun olması gerekliliği belirgin olarak gözlenmiştir. Bu nedenle, bundan sonraki toplantılarda tartışmalara ayrılan zamanının arttırılması, hazırlanan programın aksatılmadan sürdürülmesine önemli katkısı olacak ve faydalı tartışmaların yapılmasını sağlayacaktır. İki günlük kısıtlı süre içerisinde sunulan bildirilerle ilgili tartışmalar, oturum araları ile öğle ve akşam yemekleri sırasında da devam etmiştir. Tüm konuşmaların ardından ikinci gün kapanış oturumu sırasında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

ATAG Teşvik Ödülleri

Yine bu yılki toplantıda genç araştırıcıların desteklenerek çalıştaya katılımlarının sağlanması amacıyla teşvik ödülleri verilmiştir. Bu kapsamında iki sözlü sunu ve bir poster sunusu olmak üzere toplam üç genç araştırıcıya teşvik ödülü verilmiştir.


IMG_2226
IMG_2218

ATAG Bilimsel Kurulu’nun özgünlük, çalışmaya katkı oranı, sunumun akıcılığı, Türkçe’yi düzgün kullanma, süreye uyum, sunum kalitesi, şekillerin anlaşılabilirliği ve toplantıya katkının sürekliliği gibi ölçütleri ışığında yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılı genç araştırıcılar en iyi sözlü sunum ödülüne layık görülmüşlerdir:

  • Sevgi Altınok (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
  • M. Korhan Erturaç (İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü)

Benzer şekilde, ATAG Bilimsel Kurulu’nun özgünlük, çalışmaya katkı oranı, anlaşılabilirlik, poster tasarımı, sonuçların sözlü aktarımı ve toplantıya katkının sürekliliği gibi ölçütleri ışığında yapılan değerlendirme sonucunda;

  • Önder Yönlü (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

ödüle layık görülmüştür.

Ödül alan genç araştırmacılara, ödülleri Kapanış Oturumu sırasında verilmiş ve belgeleri teslim edilmiştir. Ödül alan tüm genç araştırmacıları tebrik ederiz.

ATAG13: Çanakkale’de

2009 yılında yapılacak olan ATAG-13 Çalıştayı’nı düzenlemek için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ATAG-12 Düzenleme Kurulu’na yaptığı sözlü ve yazılı talep değerlendirilerek, ATAG-13’ün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nce düzenlenmesi kararı ATAG Bilimsel Kurulu tarafından alınmış ve ilgili bölüme ATAG-12 Çalıştayı Düzenleme Kurulu Sekreterliği tarafından yazılı olarak bildirilmiştir.

Çalıştaya ait Bildiri Özleri Kitabı ATAG web sayfasına eklenmiştir. Ayrıca gerek ATAG-12 ve gerekse önceki yıllarda düzenlenen çalıştaylar sırasında sunulan bildirilere ait görsel malzeme, sunum sahiplerinin izini doğrultusunda ATAG web sayfasına eklenecektir.

ATAG toplantılarında sunulan bildirilerin makale haline dönüştürülüp MTA Dergisi’nde Özel bir sayı kapsamında yayınlanabilmesi konusunda ATAG Bilimsel Kurulu’nca tavsiye kararı alınmıştır. Bu konuyla ilgili olarak MTA Dergisi Redaksiyon Kurulu’na yapılan yazılı başvuru sonucunda ATAG-12’de sunulan bildirilerin MTA Dergisi’nin özel bir sayısında yayınlanabilmesi konusunda olumlu bir yanıt alınamamıştır.

Bu toplantının düzenlenmesinin her aşamasında maddi ve manevi destek veren başta MTA Genel Müdürlüğü olmak üzere, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı’na ve ATAG-12 Çalıştayı’nın başarılı geçmesini sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,         18.12.2008

Dr. Selim Özalp
ATAG-12 Çalıştayı
Düzenleme Kurulu Sekreteri

Etiket: