Kasım 2017 Muğla Depremleri

28 Kasım 2017 • Kategori: Genel, Depremler

Kasım ayında Muğla’da meydana gelen Mw 5 büyüklüğündeki 2 deprem ile ilgili ATAG üyelerinin çalışmalarını ve ön bulgularını bu sayfada derlemeye çalışacağız. Bilindiği üzere ilk deprem 22 Kasım günü yerel saat ile 23:22’de, diğeri ise 25 Kasım günü yerel saat ile 00:49’da meydana gelmişti.

Deprem ile ilgili paylaşmak istediğiniz ön bulgu, rapor ve çalışmalarınızı ituatag at itu edu tr eposta adresine veya doğrudan ATAG eposta listesine gönderebilirsiniz.

23/11/17

İlk odak mekanizma çözümleri:

http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2017wxiv (Mw5.0)
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=631832#map (Mw5.0)
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000bt6a#executive (Mw5.0)

http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2017xbcr (Mw5.3)
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=632212#map (Mw5.1)
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000bu6g#executive (Mw4.9)

AFAD basın açıklaması
Kandilli Rasathanesi basın açıklaması

25/11/17

– AFAD’ın hasar ve yapılan çalışmalar hakkındaki ilk duyurusu: https://www.afad.gov.tr/tr/22976/Mugla-da-5-1-buyuklugunde-deprem-16-45-itibariyle

27/11/17

– H. Sözbilir, Bora Uzel, Ö. Sümer ve S. Eski imzalı Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ön raporu.

28/11/17

– A. Akoğlu, Z. Çakır, S. Ergintav, C. Zabcı tarafından hesaplanan ilk interferogram ve modelleme öncesi ön analizi:

Avrupa Uzay Ajansı ve AB’nin Copernicus programı kapsamındaki Sentinel 1 serisi radar uyduları 27 Kasım akşamı bölgeyi ziyaret etme imkanı buldular.  Altta çıkış yörüngesi verilerinden GMTSAR yazılımı ile üretilen ilk ön interferogramı görmektesiniz. İnterferogram 21 Kasım-27 Kasım dönemini kapsamakta.

Mugla_Kasim2017_ATAG2a

Büyük hali için tıklayınız.

İnterferogramlarda M<6  büyüklükteki küçük depremlerin yüzeyde meydana getirdikleri ufak yer değiştirmeleri görmeye alışık değiliz, bu interferogramda rahatça 3-4 adet belirgin dairesel saçak (frinç) sayabiliyor olmamız muhtemelen depremlerin sığ derinliklerde meydana geldiğine işaret etmekte.

C bandında çalışan Sentinel uydu verilerinden elde edilen bu interferogramda her bir saçak 2.83 cm’lik radar bakış yönünde değişime karşılık gelmekte; odak mekanizması çözümleri normal bir faylanmaya işaret ettiğine göre  kabaca dikdörtgen ile işaretlediğimiz bölgelerin radar uydusundan (maksimum) 8.5 ila 11 cm’ye ulaşan bir uzaklaşma (düşey yönde hareket) yaşadığını söyleyebiliriz (Bu yer değiştirmeler şayet depremlerden birisi derin diğeri sığda meydana geldi ise sığdakine ait olabileceği gibi, iki depremin toplam yer değiştirmesi de olabilir).

Belirgin dairesel saçakların konumu, depremlerin Muğla Fayı’nın Türkiye Diri Fay Haritası’nda çizilmiş olan (şekilde beyaz renkli çizgi ile gösterilen) güneydoğuya uzanan kollarında değil onların daha doğusunda meydana geldiğini göstermekte. Reloke edilmemiş olsalar da Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayınladığı artçı şok dağılımları da bunu desteklemekteler. Yine aynı şekilde, Kandilli episantrlarının konumlarını temel alırsak, fayın güneybatıya eğimli olmasını bekleyebiliriz ki bu doğru ise, bu bulgu, depremlerin meydana geldiği fayın benzer eğimli Muğla Fayı’nın az önce zikrettiğimiz kollarının devamı olup olmadığı sorusunu akla getirecektir. Veri çıkar çıkmaz hızlıca proses ettiğimiz bu ilk interferogramda atmosfer kaynaklı gecikmeler olabileceğini, bunların kaldırılmamış olduğunu ve faylanma hakkında daha kesin konuşabilmek için bir modelleme çalışmasının şart olduğunu not olarak ekleyelim .

– KMZ dosyası hazırlanmaktadır.
– Faylar MTA’nın diri fay haritasından alınmıştır (Emre, Ö., vd., 2013, MTA)

 

(son güncelleme: 29/11/17 01:35)