Doktor Öğretim Üyesi İlanı

17 Temmuz 2020 • Kategori: İş ve Burs İlanları

İş ünvanı: Doktor öğretim üyesi, Jeodezi alanı
Sektör: Akademik
İlgili bölüm: Jeodezi
İşin türü: Tam zamanlı
Seviye: Deneyimli
Eğitim düzeyi: Geomatik veya Jeodezi alanında doktoralı

İş tanımı:
Boğaziçi Üniversitesi, Jeodezi Anabilim Dalı Uzaktan Algılama alanlarında tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi pozisyonu için başvuruları davet etmektedir. Adayın Geomatik veya Jeodezi alanında doktora sahibi olması gerekir. Bölüm, jeodezik yöntemler (CBS, GPS, Uzaktan Algılama) kullanarak heyelan, deprem ve deprem kaynaklı deformasyon analizleri dahil olmak üzere yersel tehlike olgusu ile ilişkili çeşitli araştırma konularında güçlü arka planı ve ilgisi olan adayları teşvik etmekte ve bu konularda iyi yayın kayıtları olan adayları değerlendirmektedir.

Jeodezi Anabilim Dalı, sismik yönden aktif alanlarda zamana bağlı kabuk deformasyonunun jeodezik ağların izlenmesi ve modellenmesi yoluyla araştırılmasına odaklanmaktadır. 4 boyutlu deformasyon analizi için GPS ve InSAR teknikleri kullanılmaktadır. Yükseklik optimizasyonu gravite ağları ile yapılır ve doğal afetler farklı disiplinleri kullanılarak incelenir. Jeodinamik sorunlara çözüm getiren disiplinler arası çalışmalarla yeni perspektifler yaratılmaktadır. Bölüm 1994 yılından bu yana, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri çerçevesinde jeodezik verilerin (örneğin GPS verileri) kullanılması ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde aynı zamanda bir yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Başarılı aday, lisansüstü düzeydeki araştırma faaliyetlerine ve bölümle ilgili belirli hizmetlere (örneğin, saha çalışmalarına katılım, vb.) katkıda bulunacaktır. Başarılı adayın bölüm derslerinin öğretimine katılması ve yeni seçmeli dersler tasarlaması beklenmektedir. Tüm dersler İngilizce olarak verilmektedir. Bu nedenle adaylar hem sözlü hem de yazılı olarak akıcı bir İngilizceye sahip olmalıdır.

Başvuru:
Adaylar kısa araştırma beyanlarını, öğretme deneyimlerini, özgeçmişlerini ve en az üç referans mektubunu (en az ikisi kendi çalışma alanlarından olmak üzere uluslararası nitelikte araştırmalar yapmış en az üç akademisyenden) Prof. Dr. Haluk Özener’e göndermelidir (ozener(at)boun.edu.tr).

Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2020