ATAG11: Değerlendirme Raporu

9 Mayıs 2008 • Kategori: ATAG11

ATAG toplantıları, merhum hocamız Prof. Dr. Aykut Barka’nın çabaları ile 1997 yılından bu yana, ülkemizde aktif tektonik konusunda farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıları bir araya getirerek; etkileşimli bir ortamda çalışmaların tartışılmasını, gelinen aşamaların paylaşılmasını ve yetişmekte olan genç araştırmacıların yönlendirilmesini hedeflemektedir. Her yıl bu amaçla gerçekleştirilen 2007 yılı 11. toplantısı 8-9 Kasım 2007 tarihleri arasında, çalıştay formatında TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde yapılmıştır.

Çalıştay programında 4 çağrılı konuşma, 6’sı çok disiplinli proje tanıtımı olmak üzere toplam 25 sözlü ve 17 poster sunumu hakem değerlendirilmesinden geçirilerek yer almıştır. Katılımcı sayısındaki artış bu sene de korunarak, 30’u lisans ve lisansüstü öğrenci olmak üzere 100 civarında olmuştur. Çalıştaya, İstanbul ve Gebze dışından kayıtlı katılımcı sayısı ise 70 civarındadır. Çalıştaya katılan genç araştırmacıların tümü farklı ölçeklerde olmak üzere desteklenmiştir. Bu desteğin önümüzdeki yıllarda artarak devam ettirilmesi ve daha çok genç araştırıcının çalıştaya katılımının sağlanması önem taşımaktadır.

Aktif tektonik ile ilgili çalışmalarda, ortak dil oluşturma konusunda etkin ve geniş bakış açısı sağlamak amacıyla bu yılki çalıştayın programında çağrılı konuşmalara da ağırlık verilmiştir. Çağrılı konuşmalarla;

  • bugüne kadar ATAG toplantılarında az ele alınan heyelan çalışmalarına Prof. Dr. Reşat Ulusay tarafından sistematik olarak yaklaşılmış,
  • Paleosismolojik çalışmalarda kullanım oranı her geçen gün artan optik uyarımlı ışınım tekniği (OSL) hakkında Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak tarafından katılımcılara bilgilendirme yapılmış,
  • Ülke genelinde “belediye ölçeğinde” en fazla yerbilimleri verisi üreten ve bunu yaptığı planlamalarda etkin olarak kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün çalışmaları İBB Zemin ve Deprem İnceleme Müdürü Mahmut Baş tarafından tanıtılmış ve aktif tektonik çalışmalar sonucu üretilen verinin son kullanıcı olarak tanımlayabileceğimiz “belediye” gibi kurumların beklentilerine uygun ne gibi ürünlere dönüştürülmesi gerektiği vurgulanmış,
  • Prof. Dr. Haluk Eyidoğan tarafından aktif tektonik ile ilgili çalışmaların sonucunda üretilen bilgileri altlık olarak kullanan mikro bölgelendirme çalışmalarının tanımı yapılmış ve bu kapsamda Aktif Tektonikçi’lerin oynayacağı rol tanımlanmıştır.

Aktif Tektonik ile ilgili konularda proje oluşturmak isteyenlere; yeni projeler için fikir vermesi, olası işbirlikleri için yol gösterici olması amacıyla ülkemizde halen devam eden geniş katılımlı ve çok disiplinli projeler, yürütücüleri tarafından tanıtılmıştır.

Çağrılı katılımcıların ve büyük ölçekli projelerin tanıtımının sağladığı yararlı tartışma ortamının izleyen çalıştaylarda da sürdürülmesinin gerekliliği kapanış toplantısında vurgulanmıştır.

Bildiri ve poster içeriklerinin zenginliği, bildiri sunumları sırasında yapılan tartışmaların kalitesi ATAG Çalıştayının konu ile ilgili araştırmacılara referans bir toplantı olma özelliği kazandığını göstermektedir.

Çalıştay kapsamında İlk kez bu yıl genç araştırmacılara yönelik en iyi poster yarışması düzenlenmiştir. Özgünlük, çalışmaya katkı oranı, anlaşılabilirlik, poster tasarımı, sonuçların sözlü aktarımı ve toplantıya katkının sürekliliği gibi kriterlerin ışığında yapılan değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir:

  • Birincilik Ödülü: Taylan Sançar (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  • İkincilik Ödülü: Cahit Çağlar Yalçıner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
  • Üçüncülük ödülü: Eren Tepeuğur (Afet İşleri Genel Müdürlüğü)
  • Mansiyon ödülü: Hakan Yavaşoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ödül alan genç araştırmacılara, ödülleri toplantı sırasında verilmiş ve belgeleri teslim edilmiştir. Ödül alan tüm araştırmacıları tebrik ederiz.

Benzer şekilde, ATAG toplantıları kapsamında ilk kez gerçekleştirilen en iyi sözlü sunum ödülü de özgünlük, çalışmaya katkı oranı, sunumun akıcılığı, Türkçe’yi düzgün kullanma, süreye uyum, sunum kalitesi, şekillerin anlaşılabilirliği ve toplantıya katkının sürekliliği kriterleri ile değerlendirilmiş ve

  • Bora Uzel (Dokuz Eylül Üniversitesi)

ödüle layık görülmüştür.

Her geçen yıl ATAG çalıştaylarında göze çarpan en önemli gelişmelerden birisi de artık değişik disiplinlerden (Jeoloji, Jeofizik, Jeodezi, Fizik ve Tarih) araştırmacıların bir araya gelmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok disiplinli katılımın artması, disiplinlerarası ortak dilin oluşması ve geniş katılımlı/çok disiplinli/yaygın etkiye sahip projelerin oluşturulmasına önemli katkı sağlanmakta olup, bu özellik çok önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır.

Toplantının sonunda ATAG 12’nin düzenlenmesi konusunda Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden katılımcılar, kurumlarının görüşünü almak koşuluyla hazır olduklarını belirtmişlerdir. Düzenleme kuruluna, istekli tüm kurumların görüşünü alarak, ATAG 12’yi düzenleyecek kurum hakkında bir ay içinde ATAG katılımcılarına bilgi verilmesi görevi verilmiştir.

Davetli konuşmacıların sunumları dahil olmak üzere, izin veren tüm katılımcıların sunumları ile toplantıya ait bildiri kitapçığı ATAG web sayfasına (www.atag11.itu.edu.tr) yerleştirilecektir.

Başta çalıştayımızın başarılı geçmesini sağlayan tüm katılımcılara olmak üzere bu kapsamda görev alan ve destek veren herkese teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Semih Ergintav
Düzenleme Kurulu adına
25.11.2007

Etiket: