ATAG14: İlk Duyuru

15 Mayıs 2010 • Kategori: Haberler/Duyurular, ATAG14

Prof. Dr. Osman Parlak’ın eposta ile yer bilimcilere gönderdiği ilk duyuru mesajını alıntılıyoruz:

Değerli Yerbilimciler,

ATAG 14 Aktif Tektonik Çalıştayı bu yıl 03-06 Kasım 2010 Tarihleri
arasında Adıyaman’da Adıyaman Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.
Toplantıyla ilgili doküman ekte sunulmaktadır. ATAG-14 toplantısında
sözlü ve poster bildirilerin yanı sıra, özel konulu konferans, seminer ve
arazi gezileri düzenlenmesi planlanmaktadır. ATAG14 Çalıştayının web
adresi aşağıda verilmektedir.

web: http://atag14.adiyaman.edu.tr

Gerek şahsınız ve gerekse bölümünüzün/birimizin tüm aktif tektonik ve
aktif tektonik etkili araştırma konularında bildirilerini ve katkılarını
bekler saygılar sunarız.

Prof. Dr. Osman PARLAK
ATAG14 Çalıştay Düzenleme Kom. Başkanı

Etiket: