24. ATAG Çalıştayı:16-18 Kasım 2021

15 Ağustos 2021 • Kategori: Haberler/Duyurular, ATAG24

Değerli ATAG Üyeleri,

Bildiğiniz gibi ATAG-24 Çalıştayı’nın düzenlenmesi konusunda bir anket yapılarak üyelerimizin görüşü alınmıştır. Anket sonucunda üyelerimizin çoğunluğu bu sene düzenlenecek olan ATAG-24 Çalıştayı’nın ‘‘çevrimiçi’ yapılması yönünde fikir beyan etmiştir. Sizin değerli görüşlerinize ek olarak son günlerde artan vaka sayılarını da göz önünde bulundurarak, çalıştayımızın 16-18 Kasım 2021 tarihlerinde bu sene son defa olması ümidiyle ‘çevrimiçi’ düzenlenmesine karar verilmiştir.

Her sene Aktif Tektonik ile ilgili farklı disiplinlerden çok sayıda araştırmacı ve çalışmayı bir araya getiren çalıştayımız; bu sene başta 23 Ekim 2011 Van Depremi ile ilgili olmak üzere, ülkemiz ve çevre coğrafyasına ait aşağıda listelenen temalara ait araştırmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

– 23 Ekim 2011 Mw 7.1 Van Depremi’nin 10. Yılı ve Van Bölgesi’nin aktif tektoniği
– 24 Ocak 2020 Mw 6.9 Sivrice-Elazığ Depremi
30 Ekim 2020 Mw 6.9 Ege Denizi (Sisam Adası-Kuşadası Körfezi) Depremi
– Türkiye ve çevresinin aktif tektoniği
– Paleosismoloji
– Sismoloji – Sismotektonik
– Tektonik Jeodezi
– Tektonik Jeomorfoloji
– Kabuk Deformasyonun İzlenmesi ve Modellenmesi
– Tsunami
– Arkeosismoloji
– Aktif Tektonikte kullanlan jeofizik yöntemler
– Aktif havza gelişimi ve modellenmesi
– Tehlike/risk analizi ve modelleme
– Aktif tektonik ile ilgili mühendislik çalışmaları

Önemli tarihler

  • Son Bildiri Gönderim Tarihi: 23 Ekim 2021 27 Ekim 2021 23:59
  • Hakem Görüşlerinin İletilmesi: 1 Kasım 2021 3 Kasım 2021
  • Programın İlanı: 9 Kasım 2021

Bildiri Özü Gönderimi

Bildiri özü şablonu için tıklayabilirsiniz.

Bir sayfayı geçmeyecek uzunlukta yazacağınız bildirilerinizi, son gönderim tarihine kadar zabci@itu.edu.tr e-posta adresine göndermenizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız. 

Toplantı ve bildiri yazım dili Türkçe’dir.

ATAG Bilim Kurulu

Etiket: