ATAG12: Toplantı ve Katılım Detayları

10 Mayıs 2008 • Kategori: Haberler/Duyurular, Lead Story

Dikkat: Toplantı Ankara yerine Düzce-Akçakoca’daki MTA Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecektir. Toplantı ve katılım detayları sayfamız bu nedenle güncellenmiştir (09 Eylül 2008)
12. Aktif Tektonik Araştırma Grubu çalıştayı 13-14-15 Kasım 2008 tarihleri arasında Düzce Akçakoca’da MTA Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Toplantı ile ilgili ilk duyuru 10 Mayıs 2008 günü düzenleme kurulu adına Dr. Selim Özalp tarafından ATAG tartışma listesinde yapıldı.

Önemli Tarihler

 • Son Özet Gönderme Tarihi: 30 Eylül 2008
 • Özet Kabul Bildirimi: 6 Ekim 2008
 • Teknik Gezi için Son Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2008
 • Konaklama için Son Başvuru Tarihi: 24 Ekim 2008
 • Çalıştay Tarihi: 13-15 Kasım 2008

ÇALIŞTAY KONULARI

 • Neotektonik
 • Diri fay haritalaması ve segmantasyon
 • Sismoloji -Sismotektonik
 • Paleosismoloji
 • GPS, InSAR
 • Arkeosismoloji
 • Tarihsel depremler
 • Gerilme transfer modellemesi
 • Yüzey faylanması tehlikesi
 • Deprem tehlike ve risk analiz metodolojileri
 • Depremle ilişkili diğer jeolojik tehlikeler (heyelan, tsunami, sıvılaşma vb)
 • Aktif tektonik ve mühendislik uygulamaları
 • Kuvaterner jeolojisi ve morfotektonik

DÜZENLEME KURULU

 • Tamer Y. Duman
 • Selim Özalp
 • Akın Kürçer
 • Gülnur Koç
 • Ömer Emre
 • İsmail Kuşçu
 • Cengiz Yıldırım
 • Hasan Elmacı
 • Erdal Herece
 • Halil Yusufoğlu

BİLİMSEL KURUL

 • H.Serdar Akyüz (İTÜ)
 • Erhan Altunel (ESOGÜ)
 • Ömer Emre (MTA)
 • Semih Ergintav (TÜBİTAK MAM)
 • Ergun Gökten (AÜ)
 • Halil Gürsoy (CÜ)
 • Doğan Kalafat (BÜ KRDAE)
 • Ali Koçyiğit (ODTÜ)
 • Fuat Şaroğlu (MAGTUR)
 • Orhan Tatar (CÜ)

TOPLANTI FORMATI VE BİLDİRİ SUNUMU
Toplantı dili Türkçe’dir. Bildiriler sözlü ve poster olmak üzere iki ayrı şekilde sunulabilecektir. Tartışmalara zaman ayrılabilmesi amacıyla sözlü bildiri sayısı sınırlı tutulacaktır. Bildirilerin kabulünde çok disiplinli çalışmalar ile genç araştırmacı ve öğrencilerin sözlü sunumlarına öncelik verilecektir. Genç araştırıcı ve öğrencileri teşvik amacıyla en iyi sözlü sunu ile üç postere ödül verilecektir.

Sözlü sunumlar 20 dakika konuşma, 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 25 dakika ile sınırlıdır. Konferans salonunda projeksiyon aleti hazır bulundurulacaktır. Poster için belirlenen boyutlar En: 90 cm / Boy: 120 cm’ dir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Sözlü ve poster bildiri özleri, 500 kelimeyi aşmayacak şekilde Word formatında ve Arial, 11 punto olarak hazırlanmalıdır. Bildiri(ler) ve başvuru formu bir CD (veya e-posta eki olarak) son gönderme tarihine kadar Düzenleme Kurulu Sekreterliği’ne ulaştırılmalıdır.

KONAKLAMA
Talep üzerine ve 3 Ekim 2008 tarihindeki başvuru sayısına göre Ankara dışından gelecek katılımcıların MTA Genel Müdürlüğü Misafirhanesi ve Ankara’daki kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinde konaklamaları sağlanacaktır.

ATAG katılımcıları Gerek Akçakoca MTA Eğitim Tesisleri’nde ve gerekse Akçakoca Öğretmen Evi’nde ücreti karşılığında konaklayabileceklerdir.

MTA Akçakoca tesislerinde tek kişilik tam pansiyon konaklama günlük 35 YTL, Akçakoca Öğretmen evinde tek kişilik oda+kahvaltı 37.5 YTL’dir. Her iki tesisin imkanlarından faydalanmak için 24 Ekim 2008 tarihine kadar Düzenleme Kurulu Sekreterliğine başvuru yapılmalıdır.

(İlerleyen günlerde Akçakoca’ya ulaşım ve konaklama hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfalarda sunmaya çalışacağız)

Teknik Gezi

Toplantının Düzce’ye alınması sayesinde 1999 depremleri yüzey kırıkları için teknik gezi düzenlenme şansı doğmuş bulunmaktadır. Yeterli katılım (en az 15 kişi) olduğu takdirde  15 Kasım Cumartesi günü teknik gezi düzenlenecektir. Gezi için 25 kişilik kontenjan bulunmaktadır.

Genç araştırmacılara TÜBİTAK desteği var mı?

Ne yazık ki ön kayıt sürecinde genç araştırmacılardan yeterli sayıda yanıt alınamadığı için bu araştırıcıların konaklama ve ulaşım masraflarının karşılanması için planlanan Tübitak desteği için başvuru yapılamamıştır.

Toplantı 2. Duyurusunu PDF formatında indirmek için tıklayınız.

DÜZENLEME KURULU SEKRETERLİĞİ
Selim Özalp
Akın Kürçer

YAZIŞMA ADRESİ
ATAG-12 Çalıştay Sekreterliği
MTA Genel Müdürlüğü
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
06520 Balgat-Ankara
Tel: 0(312) 287 34 30/1386 Faks: 0(312) 285 42 71
E-posta: ozalps at mta.gov.tr

Etiket: