ATAG3 Sunum/Poster Özleri

22 Nisan 2008 • Kategori: ATAG3

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi, Kuzeybatı Anadolu
Aykut BARKA, Serdar AKYÜZ, Erhan ALTUNEL, Gürsel SUNAL, Ziyadin ÇAKIR, Aynur DİKBAŞ, Barış YERLİ

Marmara Bölgesinin Sismo Tektoniği: 17 Ağustos ve 13 Eylül 1999 Gölcük Depremlerinin Köken Özellikleri
Tuncay TAYMAZ

17 Ağustos 1999 Depreminin Sismolojik Açıdan İrdelenmesi
Ali PINAR

17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi Yüzey Kırığı: Eş Zamanlı Üçlü Faylanma Örneği
Ömer EMRE, Tamer Yiğit DUMAN, Yasuo AWATA, Toshikazu YOSHIOKA ve Ahmet DOĞAN

17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin Geliştirdiği Yüzey Kırığının Arifiye – Sakarya Nehri Arasındaki Yapısal Özellikleri ve Bunun Mühendislik Yapıları Üzerindeki Etkisi
Okan TÜYSÜZ ve Ş. Can GENÇ

17 Ağustos 1999 Gölcük – Arifiye Depremi Yüzey Kırığı ve Tektonik Önemi
Ali KOÇYİĞİT, Erdin BOZKURT, Mustafa CİHAN, Arda ÖZAÇAR ve Bülent TEKSÖZ

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Sonrasında Marmara Denizi İçindeki Deprem Riski
Aurelio Hubert, Aykut BARKA, Süleyman NALBANT, Eric JACQUES, Bertrand MEYER, Rolando ARMIJO, Paul TAPPONIER, Geoffre KING

17 Ağustos 1999 İzmit-Adapazarı Depreminde Hasarı Meydana Getiren Jeolojik Faktörler
Ergun GÖKTEN, Baki VAROL, İbrahim ÇEMEN, Recep KILIÇ, Abdullah ATEŞ, Kamil KAYABALI, Volkan ÖZAKSOY, Ayhan KOÇBAY, Emin CANDANSAYAR, Ahmet ORHAN ve Cenk ERKMEN

Kuzey Anadolu Fay Zonu ve 17 Ağustos 1999 Depreminin İzmit Körfezi ve Marmara Çıkışı Genç Çökelleri Üzerindeki Etkileri
Bedri ALPAR, Cenk YALTIRAK ve Şahin AKKURGAN

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi Yüzey Kırıkları ve Rotasyonal Hareketler
Selim İNAN ve Mehmet AKYAZI

17/08/1999 Kocaeli Depremi Yüzey Kırığının Arazi İncelemesi
Tolga KOMUT ve Yasutaka IKEDA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Öncesi ve Sonrası Deprem Etkinliği
Doğan KALAFAT, Ali PINAR, Levent GÜLEN ve Ahmet Mete IŞIKARA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Yüzey Kırığı ve Bölgesel Neotektonik Önemi
Salih Zeki TUTKUN, Kaan Şevki KAVAK, Süha ÖZDEN, Orhan TATAR ve Bülent DOĞAN

Kuzey Anadolu Fayı, Sapanca-Gölcük Segmentinde Paleosismolojik Çalışmalar; 17 Ağustos İzmit Körfezi Depremi: Kullar Hendek Çalışması Ön Sonuçları
Ramazan DEMİRTAŞ, Cenk ERKMEN ve Rüçhan YILMAZ

17 Ağustos Marmara Depremi Sonrası Yöre Sıcak Sularının Jeokimyasal Özellikleri
Halim MUTLU ve KADİR SARIİZ

Marmara Denizi Ortasındaki Sırtların Kinematiği
Aykut BARKA, Thomas Rockwell, ROBERT REILINGER ve Caner İMREN

1912 Mürefte-Şarköy Depreminin Yüzey Kırığı Üzerinde Atım Dağılımı, Batı Marmara
Erhan ALTUNEL, Aykut BARKA ve Serdar AKYÜZ

Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Kolunun (Ganos Fayı) Marmara ve Saroz Körfezi Arasındaki Kinematiği ve Evrimi
Cenk Yaltırak, Mehmet SAKINÇ ve Fazlı Y. OKTAY

17 Ağustos 1999 Güney Marmara Depremi Tektonik Özellikleri (Ön Sonuçlar)
Orhan CERİT, T. Fikret SEZEN ve Murat NURLU

Kuzey Anadolu Fayının Bolu-Yeniçağa Geçişindeki Tektonik Hareketlerinin GPS Gözlemleri ile İncelenmesi
Hakan AKÇIN, Ali AZAR, Orhan KURT, Hakan KUTOĞLU ve Çetin MEKİK

Doğu Anadolu Fayı (Palu-Hazar Gölü Segmenti) Üzerindeki Trench Çalışmaları: Ara Sonuçlar
Hasan ÇETİN, Hakan GÜNEYLİ ve Larry MAYER

Alaçatı-Doğanbey Körfezi Yapısal Unsurlarının Yansıma Sismiği Verileri ile İncelenmesi
N. OCAKOĞLU, E. DEMİRBAĞ, A. GÜNEY, B. ECEVİTOĞLU, İ. KUŞÇU, Ş. KARAGÖZ ve C. GÖÇMEN

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin Sismotektoniği ve Potansiyel Sismik Risk Değerlendirmesi
Tekin YEKEN ve Mücella CANBAY

Ecemiş Fay Kuşağı Boyunca Genç Hareketler ve Kuvaterner Yaşlı Kaba Alüvyal Yelpaze Geometrisi: Çamardı-Niğde
Cengiz YETİŞ, Hasan YETİŞ ve Hakan GÜNEYLİ

Dinar Fayının 1 Ekim 1995 Depremi Öncesi Aktivitesi
Erhan ALTUNEL, Aykut BARKA ve Serdar AKYÜZ

Dinar Bölgesinde K-G Yönlü Açılma Rejimi
Semir ÖVER, Ali PINAR ve Doğan KALAFAT

Açılma Çatlakları ve Türkiye Neotektoniğindeki Önemleri
Fuat ŞAROĞLU, Erhan ALTUNEL ve Ömer EMRE

HERTZ ve FINSLER Uzayları Kavramları ile Deprem Olasılıkları Kuramına Giriş
Mustafa Kemal OYMAN

Etiket: ,