ATAG4: Sunum/Poster Özleri

23 Nisan 2008 • Kategori: ATAG4

Sunum/Poster Özetleri Kitapçığı için tıklayabilirsiniz (PDF, 1MB)


Bolu Dağı ve Bolu Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi
A. Barka, E. Altunel, H.S. Akyüz, E. Yiğitbaş, Z. Çakır, S. Nalbant, Ö. Kozacı, C. Hitchcock, J. Helmes, J. Bachhuber, W. Lettis, S. Lindvall

Marmara Denizi’nde Aktif Faylar ve Havza Oluşumu
M. Siyako, T. Tanış, F. Şaroğlu

17 Ağustos 1999 Öncesi ve Sonrası Yapılan Aktif Sismoloji Çalışmalarına Göre Doğu Marmara’nın Depremselliği ve Sismotektoniği
O. Polat, H. Haessler, A. Cisternas, H. Eyidogan, M. Aktar, C. Gürbüz, H. Philip, B. Üçer, Ş. Barış, D. Comte, S. Kuleli, H. Karabulut, M. Ergin, B. Kaypak, A. Yörük

Batı Anadolu Horst-Graben Sisteminin Doğu Uzantısı ve Isparta Açısı İle İlişkisi Nedir?: “Fethiye-Burdur Zonu” Olarak Bilinen Yapının Tektonik Niteliği.
A. Koçyiğit, A.A. Özacar, M. Cihan

Marmaris – Fethiye Körfezi Açıklarının Çok Kanallı Yansıma Sismiği Verisi İle İncelenmesi
N. Ocakoğlu, E. Demirbağ, İ. Kuşçu
6 Haziran 2000 Orta-Çankırı Depremi (Mw=6.0) ve Çevresinin Depremselliği: Kuzey Anadolu Fayı’nın Deprem Potansiyeli ve Fay Düzlemi Çözümleri
T. Taymaz

06 Haziran 2000 Orta (Çankırı) Depremi (Ml = 5.9)
R. Demirtaş, C. Erkmen, M. Yaman

22 Ağustos 2000 Uruş – Güdül (Ankara) Depremi (Ml = 4.8)
R. Demirtaş, C. Erkmen, M. Yaman

Yalova-Karamürsel Arasında Eski Bir Tsunaminin İzleri

O. Tüysüz, Ş.C. Genç

İzmit Depremi (17.08.1999, Mw=7.4) Sonrası Oluşan Zaman Bağımlı Deformasyonların Gps İle İzlenmesi
S. Ergintav, R. Bürgmann, S. McClusky, R. Çakmak, R.E. Reilinger, O. Lenk, A. Barka, O. Gürkan

Marmara Sürekli Gps Gözlem Ağı (Magnet) Yardımı İle İzmit (17.08.1999, Mw=7.4) Depreminin İncelenmesi
R. Çakmak, S. Ergintav, R. Bürgmann, S. McClusky, R.E. Reilinger, O. Lenk, A. Barka, K.L. Feigl, O. Gürkan

12 Kasım 1999 Düzce Depremi (M=7.2)
S. Akyüz, E. Altunel, A. Barka, R. Hartleb, G. Sunal, O.B. Uslu

12 Kasım 1999 Düzce Depreminin Yüzey Kırığı, Atım Dağılımları ve Bölgesel Tektonik Anlamı
S. Özden, S.Z. Tutkun, O. Tatar, B. L. Mesci, F. Koçbulut, B. Doğan, O. Tüvar

12 Kasım 1999 Düzce Depremi Kaynak-Yırtılma Mekanizması
T.S. Irmak

Altınova (Hersek Deltası Güneyi-Yalova) Dolayının Neotektonik Özellikleri
E. Gökten

Gemlik ve Bandırma Arasındaki Bölgenin Neotektonik Özellikleri, KB Anadolu, Türkiye
Ö.F. Gürer, M. Özburan, Ş. Çakır

Yüksek Ayrımlı Sismik Profillere Dayalı Olarak İzmit Körfezi’ndeki Diri Faylar
İ. Kuşçu, M. Okamura, H. Matsuoka, Ş. Karagöz, Y. Awata

Çankırı Havzası Doğu Kenarının Neo-Tektonik Evrimine Paleomanyetik Bir Yaklaşım
T. İşseven, O. Tüysüz

Anadolu Bloğunun Güneyinde Paleomanyetik Verilerle Elde edilen Neotektonik Deformasyonlar
O. Tatar, H. Gürsoy, J.D.A.Piper

Adapazarı – Karasu Fay Zonu’nun Jeolojik Nitelikleri ve Bunun Tektonik Anlamı
E. Yiğitbaş, A. Elmas, A. Sefunç, N. Özer

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Yüzey Kırığının Paleosismolojisine İlişkin Ön Sonuçlar
Ö. Emre, T. Sugai, S. T. Toda, T.Y.Duman, K. Okumura,Y. Awata, A. Doğan, S. Özalp, T. Haraguchi, T. Furuhashi

12 Kasım 1999 Düzce Depremi Yüzey Kırığının Geometrisi, Atım Dağılımı ve Paleosismolojisi
T.Y.Duman, Ö.Emre, A.Doğan, S. Özalp, Y.Awata, S.Toda, F. Tokay

Hersek Deltasında Kuzey Anadolu Fayının Yalova Segmenti Üzerinde Paleosismik Çalışmalar
Ö. Kozacı, A. Barka, E. Altunel, S. Lindvall, C. Brankman, E. Evren, G. Seitz

Gemlik Fay Zonu’nun Paleosismisitesi
G. Uçarkuş, A. Barka, H.S. Akyüz

Doğu Anadolu Fayı (Hazar Gölü-Sincik Segmenti) Üzerinde Paleosismolojik Trench Çalışmaları
H. Çetin, H. Güneyli, L. Mayer

Yalova Yöresinde (Çatalburun Deltası) 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Yüzey Kırıkları: Yapısal Konum ve Son Deprem Öncesine İlişkin Paleosismolojik Bulgular
Ö. Emre, A. Doğan, M.C. Alçiçek, S. Özalp, T. Y. Duman, Ediz Kırman, İ. Kuşçu

Ecemiş Fayı Üzerinde Paleosismik Kazı Çalışmaları
H. Çetin

İzmit-Sapanca Arasının Aktif Tektonik Açısından İncelenmesi ve Bölgede Yapılan Fay Kazılarının Ön Sonuçları
M.E. Aksoy, T. Rockwell, M. Meghraoui, A. Barka

İzmit Körfezi Aktif Tektoniğinin Sığ Simik Kesitler ve Multi-Beam Batimetri Verileri Yardımı İle İncelenmesi
E. Gökaşan, B. Alpar, C. Gazioğlu, B. Tuğ, Cem Güneysu

Sönümlü SVD Tekniği Kullanarak İzmit Körfezi Grabeninin Gravite Anomalisinin Yorumlanması
B. Oruç, A. Keskinsezer

Güncel Damar Tipi Traverten Oluşumunda Paleoseküler Değişimler ve Bunun Deprem Sıklığı ve Travertenlerin Büyüme Hızı Açısından Anlamı
H. Gürsoy, O.Tatar, J.D.A. Piper, M. Alyaroubi

Derin Deniz Konglomeratik Kanal Dolgularının Kıvrım Eksenleri ve Bindirme Doğrultuları Üzerindeki Etkisi
H. Çelik, E. Aksoy, B.T. Cronin, A. Hurst

Çukurova ve Çevresinin Deprem Tehlikesi
E. Ulutaş, M.F. Özer

Avcılar Yöresinde Yer Büyütme Etkisinin Sismolojik Yöntemle Araştırılması
M. Ergin, S. Özalaybey, M.N. Yalçın, M. Aktar

Sismik Dalgaların Heterojen Ortamlarda Bir Boyutlu Simulasyonu İçin Önerilen Kapalı Sonlu Farklar Şeması ve Serbest Yüzey Koşullarının İncelenmesi
Z. Altaç, B.G. Siyahi

Güney Texas ‘dan Örnekler İle 3 Boyutlu Sismik ve Seri Stratigrafinin Petrol Arama Amaçlı Kullanılması
Ö. Huvaz

Trakya Bölgesi Hamitabat-10 Kuyusunun Sismik ve Gravite Verileri ile Korelasyonu ve Değerlendirilmesi
M.M. Canbay, A.C. Yoğurtçuoğlu

Sabonet, 17 Ağustos 1999, İzmit Depremi ve 12 Kasım 1999, Düzce Depremi Artçıdeprem Çalışmaları
S. Zünbül, C. Milkereit, S. Karakısa, N. Üretürk, N. Altın, M. Türkoğlu

SAR Interferometri Yöntemiyle 1999 Marmara Depremlerinin Yüzey Deformasyonu Tespiti ve Bunun Modellenmesi
Z. Çakır, J.B. deChabalier, R. Armijo, A. Barka, B. Meyer, G. Peltzer, A. Rigo

Orta Anadolu Bölgesinin ve Kuzey Anadolu Fayının Orta Kesiminin Kinematik ve Jeokronolojik Veriler Işığında Tektonik Evrimi
H. Temiz, J.C. Guezou, H. Guillou

Etiket: ,