ATAG7: Sunum/Poster Özleri

23 Nisan 2008 • Kategori: ATAG7

ATAG7 Bildiri Özleri Kitabı için tıklayınız (PDF, 826 KB)


Ölü Deniz Fay Zonunun Kuzey Kesiminin Morfolojik Özellikleri
E. Altunel, H.S. Akyüz, V. Karabacak, A. Devrim, U. Akyüz, Ç. Yalçıner

Doğu Anadolu ve Karataş-Osmaniye Kıtaiçi Transform Fay Zonları ile İlişkili İskenderun Körfezi Dolayındaki Neotektonik Deformasyon: Ceyhan-Osmaniye Volkaniklerinden Elde Edilen Paleomanyetizma Sonuçları
H.Gürsoy, O.Tatar, J.D.A.Piper, A.Heimann , L. Mesci

Adıyaman Fay Zonu’nun Palu-Fırat Nehri Arasındaki Bölümünün Morfotektonik Özellikleri
M. İnceöz, E. Aksoy, E. Zengin

Burdur Gölü Havzası Geç Kuvaterner Gölsel Çökelme Sistemlerinin Evriminde Tektonik ve İklimsel Denetim
M. Karabıyıkoğlu, N. Roberts, A. Mather, M. Jones, W. J. Eastwood, S. Kapan-Yeşilyurt

Karakoçan Fay Zonu : Atımı, Yaşı, Etkin Stres Sistemi Ve Depremselliği
A. Koçyiğit

Sıcak Çermik (Sivas) Travertenlerinin Gelişimi  ve Aktif Tektonikle İlişkisi
B.L. Mesci, H. Gürsoy

Eskişehir Fay Zonunun Bozüyük ile Alpu Arasındaki Morfotektonik Özellikleri
F. Ocakoğlu

Eskişehir Havzası Güneyinin Aktif Tektoniği ve İlişkili Flüviyal Morfoloji ve Morfometrisi
F. Ocakoğlu, S. Akan

Van Gölü Doğusu Aktif Tektonik Özellikleri
Ç. Özkaymak, A. Sağlam, O. Köse

Su İle Doymuş Kumsal Zeminlerde Titreşim, Filtrasyon Ve Sismik
Kuvvetlerin Etkisiyle Meydana Gelen Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

A. Samedov, T. İsmailov, M. Mutlutürk, V. Viktoria

Güney Marmara Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Fayı’nın Güney Koluna Ait Fayların Özellikleri
H.H. Selim, O. Tüysüz

Fay Parametrelerinin  Belirlenmesinde GPS Tabanlı Bir Jeodezik Ağ Geometrisinin Eniyilemesi
G. Taşkın,  H. Saygın, S. Ergintav

Güney Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Zonu ve Ölü Deniz Transform Fayı Arasında Yer Alan Geçiş Zonundaki Neotektonik Deformasyon: Karasu Rift Volkanizmasında Bir Paleomanyetik Çalışma
O. Tatar, J.D.A. Piper, H. Gürsoy, A. Heimann, F. Koçbulut, B.L. Mesci

Kırşehir Dolayının Neotektoniği ve Depremselliği
U. Temiz, E. Gökten

Aktif Fayların Yüzey İzlerinin Vlf-Em Yöntemi İle Belirlenmesi
Ç. Yalçıner, E. Altunel, H.S. Akyüz, E. Evren

Etkin Fay Kuşakları Ve Mühendislik Projeleri: Bir Özeleştiri
İ. Yılmazer
POSTER

Sultandağ Fayı Üzerinde Meydana Gelen Çay Depreminin
(3 Şubat 2002; M=6.2) Paleosismisitesi

H.S. Akyüz, G. Uçarkuş, D. Şatır, A. Dikbaş, Ö. Kozacı

Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Sisteminin Genişletilmesi Ve Yoğun
Mahalli Ağların Kurulması

Z. Çolakoğlu, T. Kuru

Ihlara Vadisi’ndeki Sırt Tipi Travertenlerin Morfolojik Özellikleri ve Kabuksal deformasyon Açısından Önemleri
V. Karabacak, E. Altunel

Nemrut Açılma Çatlağı’nın Etkinliğine Ait Bulgular
Ö. Karaoğlu, Y. Özdemir, A.Ü. Tolluoğlu

Elastik Dalga Denkleminin Üç Boyutlu Benzetimi ve Jeoloji Problemlerine Uygulanması
S. Üsküplü, H. Saygın, S. Ergintav

Kırklareli Fayının Özellikleri Ve Toplam Atım Miktarı
K.Ö. Taş, A.A. Barka, H.H. Selim

Etiket: ,