ATAG5: Sunum ve Poster Özleri

23 Nisan 2008 • Kategori: ATAG5

ATAG5 Sunum ve Poster Özleri için tıklayınız (PDF 3.5 MB).

Marmara denizi fay geometrisi ve deprem aktivitesi
Aykut Barka

Türkiye’nin yeni tektonik çerçevesi: Yeni tektonik rejimlerin türleri ve başlama yaşları
Ali Koçyiğit

Armutlu yarımadasında coğrafi bilgi sistemi
Umut Destegül

Türkiye’de Göktaşı çarpma kraterlerinin ilk kez Landsat Uydu görüntülerinde aranması
Mehmet Dağcı

Ihlara Vadisi Civarındaki Traverten Oluşumları ve Tektonik Önemleri
Volkan Karabacak ve Erhan Altunel

Aladağlar Doğusunda Doğu Torosların Aktif Tektoniğine İlişkin Bir Yapı ve Bölgesel Anlamı
Faruk Ocakoğlu

Fethiye-Burdur Fay Zonu’nun Yaşı Hakkında Veriler
M. Cihat Alçiçek, Nizamettin Kazancı, Mehmet Özkul ve Hüseyin Erten

Marmara Denizi Havzalarında Faylanma – Sedimantasyon Etkileşimi
İsmail Kuşçu, Jeff Parke, Robert S. White, Dan McKenzie, Timothy A. Minshull, Jonathan M. Bull, Naci Görür ve A.M.C. Şengör

Sandıklı ve Dombayova grabenlerinin neotektonik özellikleri: Isparta açısında iki evreli genişleme ve genişleme türündeki yeni tektonik rejimin başlama yaşı
Ali Koçyiğit, Arda Özacar, Mustafa Cihan, Oktay Gökçe ve Gerçek Saraç

Eldivan tektonik kaması: Anadolu levhasının içsel deformasyonunda rol oynayan bir neotektonik yapı
G. Seyitoğlu, N. Kazancı, L. Karadenizli, Ş. Şen, B. Varol, T. Karabıyıkoğlu, D. Savaşçı,M.A. Özoğul ve F. Özcan

Eskişehir fay zonunun İnönü-Dodurga çevresinde neotektonik özellikleri
Fatma Tokay ve Erhan Altunel

Doğu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü ve Hazar Gölü-Sincik Segmentlerinin Paleosismolojisi
Hasan Çetin, Hakan Güneyli ve Larry Mayer

Ecemiş Fayı’nın paleosismolojik aktivitesi
Dilek Şatır ve Aykut Barka

Deprem önceden tahmin edilebilir mi ? 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremleri öncesi gerçekleşen sığ deformasyonlar ve etkileri örneği
Cenk Yaltırak, Tolga Yalçın, Erkan Bozkurtoğlu ve Hasan Kırmızıtaş

Denizli ve yakın civarında deprem üreten diri faylar ve Gökpınar sulama barajının depremsellik açısından irdelenmesi
Ramazan Demirtaş, Cenk Erkmen ve Müjdat Yaman

1999 Düzce Depremindeki Tetiklenme Mekanizmasının Paleosismolojik Analizi
Ömer Emre, T.Yiğit Duman, Shinji Toda, Mitsuri Okuno, Selim Özalp, Ahmet Doğan,Hiroyuki Tsutsumi, Fatma Tokay, Tsuyoshi Haraguchi, Hisao Kond, Nobihiko Sugito, Toshio Nakamura, Rukiye Çıplak ve Oktay Parlak

Deterministik Yaklaşımla Türkiye’nin Sismik Tehlike Analizi
Müge Akın ve Kamil Kayabalı

Ecemiş Fayi Üzerinde Paleosismolojik Kazı Çalışmaları
Hasan Çetin

Hierapolis Arkeosismoloji Parkı
Erhan Altunel ve Francesco D’Andria

Doğu Anadolu Fayı (Türkoğlu-Osmaniye ve Toprakkale Segmentleri) Üzerinde Paleosismolojik Trench Çalışmaları
Hasan Çetin

İzmit körfezi güney kıyısındaki Hersek ve Çatalburun düzlüklerinin jeolojik incelemesi ve jeolojik yorumu
Nizamettin Kazancı, Ömer Emre, Mustafa Keçer, Ediz Kirman, M.Cihat Alçiçek, Tevfik Erkal, Yeşim İslamoğlu, Özden İleri, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Arzu Gül

İzmit Körfezi Kuzeyindeki Bölgenin Morfotektonik Özellikleri
Neşe Çuvaş

Kuzey Anadolu Fay Zonunun Niksar Havzası ve Civarındaki Etkin Gerilme Durumları
Suha Özden, Semir Över ve Ulvi Can Ünlügenç

Marmara Denizi ve yakın çevresinin faylarının kinematik özellikleri ve evrimi
Cenk Yaltırak

Hasar değerlendirmesi icin kuvvetli yer hareketi kayıtlarınım zaman-frekans gösterimi: Düzce depreminden örnekler
Ahmet T. Başokur, Ünal Dikmen ve O. Engin Tokgöz

Manyetik Anomalilerin Sınır Yığmasıyla Jeolojik Süreksizliklerin Belirlenmesi
Bülent Oruç, Şerafettin Çakır ve İbrahim Sertçelik

SAR interferometrisinde atmosferik hatalar ve bunun yüzey deformasyonlarının yorumlanmasındaki etkileri
Ziyadin Çakır, Jean-Bernard de Chabalier, Aykut Barka, Rolando Armijo ve Bertrand Meyer

Yeraltısuyu Seviye Degişimleri ile Depremler Arasindaki İlişkinin Araştırılması: Eskişehir Civarındaki Gözlemler
Galip Yüce, Uğur Kuran ve Selçuk Gördük

Batı Anadolu Genişleme Bölgesi ile Anadolu Bloğu Arasındaki Geçiş Kuşağındaki Neotektonik Deformasyon: Afyon ve Çevresindeki Volkanik Kayaçlardan Elde Edilen Paleomanyetizma Sonuçlarının Anlamı
Halil Gürsoy, Orhan Tatar ve John D. A. Piper

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Postsismik Deformasyonunun Sentetik Açıklık Radar İnterferometrisi Yöntemi ile İncelenmesi
Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır ve Aykut Barka

Marmara Bölgesinde Toprak Radon Gazi Ölçümleri: Aktif Zonları Tespit Çalışmalarına Katkısı
Sedat İnan, Semih Ergintav, Kevin Cuff, Ruhi Saatçılar , Alpay Belgen ve Salih Akar

İzmit Körfezi Kuzeyindeki Fayların Özellikleri, Alanın Neotektoniği ile ilişkileri
Ergun Gökten, Baki Varol ve Volkan Özaksoy

Etiket: ,