ATAG Ödülleri

ATAG toplantılarının ana amaçlarından birisi genç araştırmacı arkadaşları (bilhassa öğrencileri) çalışmalarında teşvik edebilmektir. Bu nedenle 2007 yılından beri her toplantıda ATAG Bilimsel Kurulu’nca genç araştırmacıların verdiği tüm sunumlar değerlendirilmeye alınmakta ve en iyi sözlü ve poster sunumlar belirlenmeye çalışılıp,  çalışmayı sunan genç araştırmacı arkadaşlarımız ödüllendirilmektedir.

2023 ATAG26

 • En iyi sözlü sunum ödülü: Onur Batman “Pütürge Fayı’ndaki Depremlerin Kaynak Parametrelerinin Kuvvetli Yer Hareketi Simülasyonları ile Tespiti”
 • En iyi poster sunum ödülü: Atilla Koyuncu “Muğla Çevresinde Yer Alan Normal Faylar Üzerine Bazı İlksel Morfolojik Gözlemler (Muğla, Yatağan ve Beyağaç fayları, GB Anadolu)”
 • Mansiyon ödülleri:
  • Muhammed Nur Abdullah: “Normal faylar için fay kırığı deprem büyüklüğü ilişkileri üzerine eleştirel bir inceleme”
  • Livane Ezgi Ahi: “Muğla Bölgesi Deprem Aktivitesinin Sismoloji ve InSAR ile İncelenmesi: İlk Sonuçlar”
  • Fahrettin Kuran: “Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Deprem Parametrelerinin Tahmini: Türkiye Veri Seti Uygulaması”

2022 ATAG25

 • Özel ödül: Asuman Gökten
 • En iyi sunum : İlay Farımaz
 • En iyi poster: İrem Çakır
 • Lisans Öğrencileri Özel Ödülleri:
  • Cansu Koçak
  • Esmanur Doğru

2021 ATAG24

 1. Sacit Mutlu – “Balık Gölü Fay Zonu’nun geometrisi ve paleosismoloji: önbulgular”
 2. Nurdan Şireci – “Konya şehir merkezinde gelişen yüzey deformasyonlarının InSAR yöntemiyle incelenmesi”
 3. Tohid Nozadkhalil – “Tebriz Fay Sistemi boyunca uzun dönem deformasyon birikimi”

2020 ATAG2020
! Koronavirüs salgını nedeniyle ATAG2020 özel toplantılarında ödül dağıtılamamıştır.

2019 ATAG23 En İyi Sunum Ödülleri

 • Başak Bayraktar – “Probabilistic tsunami hazard assessment for Tuzla, Istanbul in the case of Prince Islands Fault Rupture” başlıklı çalışması ile.
 • Emrah Özpolat – “Late Pleistocene slip-rate of the Aydın Fault, Southern Menderes Massif” başlıklı çalışması ile.

2018 ATAG22 En İyi Sunum/Poster Ödülleri

 • Havva Neslihan Kıray – “Paleotektonik Dönem Yapılarının Yeniden Aktif Hale Geçtiğine Dair Bir Örnek: Mordoğan Fayı, Karaburun Yarımadası, İzmir”
 • Elif Akgün – “Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Doğanyol ile Çelikhan Aralığındaki Segmentinin Gerilme Durumu”
 • Seda Çetin – “Jeodezik ve Jeofizik Veriler ile 2017 Mw6.6 Bodrum-Kos Depremi’ne Neden Olan Faya Ait Geometrinin ve Kayma Dağılımının Kestirilmesi”
 • Övünç Şahin (Teşvik Ödülü)

2017 ATAG21

En İyi Sunum Ödülleri:

 • Levent Tosun (ODTÜ) – “Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği”
 • Nurettin Yakupoğlu (İTÜ) – “Marmara Denizi, Kumburgaz Havzası’ndaki Aktif Faylanmanın Sedimanter Kayıtları”
 • Müge Yazıcı (İTÜ) – “Anadolu’nun İç Deformasyon Ürünü “Ovacık Fayı”: Palaeosismoloji ve Tektonik Jeomorfolojisi Hakkında Bulgular”

En İyi Poster Ödülleri:

 • Müge Oskay Ulutaş (Dokuz Eylül) – “Çeşme – Gülbahçe Körfezi Arasındaki Kuvaterner – Holosen Fayların Jeomorfolojisi”
 • Erdem Kırkan (İTÜ) – “Milas Fayı’nın Paleosismolojik, Morfotektonik Ve Depremsellik Özelliklerine Dair İlk Bulgular”
 • Ahmet Cançeker (Afyon Kocatepe) – “Aktif Bolvadin Fayı’nın Orta Bölümünün Geometrisi Ve Kinematik Özellikleri, Afyon-Akşehir Grabeni”

2010 ATAG14

 • Çağlar Özkaymak – “Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı fay önü çökellerinin stratigrafik, sedimentolojik ve yapısal özellikleri: Manisa Fay Zonu, Batı Anadolu”
 • Özgür Kurtulmuş – “Batı Anadolu’da S-Dalgası Geometrik Yayılma Ve Anelastik Sönümü”

2008 ATAG12

En iyi sunum ödülleri:

 • Sevgi Altınok (Eshişehir Osman Gazi) – “Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Arkeolojik Bulgular”
 • M. Korhan Erturaç (İTÜ Avrasya) – “Amasya ve Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Neotektonik Evrimi”

En iyi poster ödülü:

 • Önder Yönlü (Eskişehir Osman Gazi) – “Arkeosismoloji Çalışmalarında Yersel LİDAR’ın Önemi: Batı Anadolu’dan Örnekler”

2007 ATAG11

 • Birincilik Ödülü: Taylan Sançar (İstanbul Teknik Üniversitesi) “KAFZ’nun Yedisu-Karlıova üçlü eklemi arasındaki geometrisi ve 1949 Elmalı depremi hakkında yeni bulgular”
 • İkincilik Ödülü: Cahit Çağlar Yalçıner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) “Paleosismoloji çalışmalarında GPR yönteminin önemi: Atça (Büyük Menderes) hendeğinde örnek bir uygulama”
 • Üçüncülük ödülü: Eren Tepeuğur (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) “1969 Alaşehir depremine ait yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları”
 • Mansiyon ödülü: Hakan Yavaşoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi) “Kuzey Anadolu Fayı’nın Orta Anadolu bölümünün GPS ve InSAR gözlemleri ile güncel tektonik özelliklerinin belirlenmesi”

(Dipnot: Kayıtlara ulaştıkça eksik bilgileri tamamlamaya çalışacağız. Sizler de ituatag at itu edu tr adresinden bizlere yardımcı olabilirsiniz.)