ATAG Ödülleri

ATAG toplantılarının ana amaçlarından birisi genç araştırmacı arkadaşları (bilhassa öğrencileri) çalışmalarında teşvik edebilmektir. Bu nedenle 2007 yılından beri her toplantıda ATAG Bilimsel Kurulu’nca genç araştırmacıların verdiği tüm sunumlar değerlendirilmeye alınmakta ve en iyi sözlü ve poster sunumlar belirlenmeye çalışılıp,  çalışmayı sunan genç araştırmacı arkadaşlarımız ödüllendirilmektedir.

2019 ATAG23 En İyi Sunum Ödülleri

 • Başak Bayraktar “Probabilistic tsunami hazard assessment for Tuzla, Istanbul in the case of Prince Islands Fault Rupture” başlıklı çalışması ile.
 • Emrah Özpolat “Late Pleistocene slip-rate of the Aydın Fault, Southern Menderes Massif” başlıklı çalışması ile.

2018 ATAG22 En İyi Sunum/Poster Ödülleri

 • Havva Neslihan Kıray
 • Elif Akgün
 • Seda Çetin
 • Övünç Şahin (Teşvik Ödülü)

2017 ATAG21 En İyi Sunum Ödülleri

 • Levent Tosun (ODTÜ) – “Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği”
 • Nurettin Yakupoğlu (İTÜ) – “Marmara Denizi, Kumburgaz Havzası’ndaki Aktif Faylanmanın Sedimanter Kayıtları”
 • Müge Yazıcı (İTÜ) – “Anadolu’nun İç Deformasyon Ürünü “Ovacık Fayı”: Palaeosismoloji ve Tektonik Jeomorfolojisi Hakkında Bulgular”

2017 ATAG21 En İyi Poster Ödülleri

 • Müge Oskay Ulutaş (Dokuz Eylül) – “Çeşme – Gülbahçe Körfezi Arasındaki Kuvaterner – Holosen Fayların Jeomorfolojisi”
 • Erdem Kırkan (İTÜ) – “Milas Fayı’nın Paleosismolojik, Morfotektonik Ve Depremsellik Özelliklerine Dair İlk Bulgular”
 • Ahmet Cançeker (Afyon Kocatepe) – “Aktif Bolvadin Fayı’nın Orta Bölümünün Geometrisi Ve Kinematik Özellikleri, Afyon-Akşehir Grabeni”

2010 ATAG14

 • Çağlar Özkaymak “Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı fay önü çökellerinin stratigrafik, sedimentolojik ve yapısal özellikleri: Manisa Fay Zonu, Batı Anadolu”

2008 ATAG12

 • Sevgi Altınok (Eshişehir Osman Gazi) – Sunum
 • M. Korhan Erturaç (İTÜ Avrasya) – Sunum
 • Önder Yönlü (Eskişehir Osman Gazi) – Poster

2007 ATAG11

 • Birincilik Ödülü: Taylan Sançar (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • İkincilik Ödülü: Cahit Çağlar Yalçıner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Üçüncülük ödülü: Eren Tepeuğur (Afet İşleri Genel Müdürlüğü)
 • Mansiyon ödülü: Hakan Yavaşoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

(Dipnot: Kayıtlara ulaştıkça eksik bilgileri tamamlamaya çalışacağız. Sizler de ituatag at itu edu tr adresinden bizlere yardımcı olabilirsiniz.)